ثبت نام الکترونیکی مدیران و مربیان مهدهای کودک
   
 


معرفی :

 

مدیر مهدکودک مسئول فعالیت های روزانه مربیان مهدکودک است. کار مدیر مهد کودک همچنان که از نام این شغل مشخص است اداره مهد کودک و انجام وظایف مدیریتی این مکان است. همه وظایف یک مدیر از جمله برنامه ریزی فعالیت های آموزشی نیز بر عهده او می باشد. هدف مدیر مهدکودک، دادن آموزش های لازم و کمک به بچه ها برای شروع یک زندگی خوب می باشد. مدیر مهدکودک باید بتواند با بچه ها و خانواده آنها ارتباط خوبی برقرار کند تا محیطی سازنده و مثبت در مهدکودک ایجاد کند. داشتن روابط عمومی بسیار خوب و آگاهی از آخرین روش ها و تجهیزات آموزشی و مراقبتی از ملزومات اصلی این کار است. همچنین مدیر مهدکودک باید توان مدیریت و سازماندهی خوبی داشته باشد.


زمان انصراف

میزان استرداد شهریه

قبل از تشکیل کلاس

90%

پس از تشکیل جلسه اول

75%

پس از تشکیل جلسه دوم

50%

پس از تشکیل جلسه سوم

به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد
 
مرحله بعد