ثبت نام الکترونیکی مدیران و مربیان مهدهای کودک
   
 


برای اطلاعات بیشتر با شماره 02184651615 (خانم گودرزی) تماس بگیرید

به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت نیروی انسانی و افزایش بهره وری موسسین و کارکنان مهدهای کودک شورای راهبری و شورای علمی بهزیستی و جهاددانشگاهی در قالب تفاهم نامه فی مابین این سازمان با جهاد دانشگاهی متشکل از متخصصین و صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش و آموزش پیش از دبستان تشکیل و این کمیته ضمن بررسی عناوین و محتوی دستورالعمل آموزش سازمان بهزیستی ویژه آموزش مربیان وموسسین ومدیران مهدهای کودک مقرر نمود جهت یکسان سازی بیشتر بین کلیه مراکز آموزشی، در گام اول مدرسین از طریق سامانه Mahd-iran.ir تقاضای تدریس خود را تکمیل و ارسال نمایند تا پس از آزمون و کسب امتیاز لازم از طریق مصاحبه حضوری اسامی این افراد در بانک اطلاعات مدرسین سازمان بهزیستی کشورثبت و موسسات آموزش پیش از دبستان برای برگزاری دوره های آموزشی، مدرسین خود را از بین دارندگان صلاحیت تدریس این سامانه انتخاب نمایند. متقاضیان تدریس در دوره های آموزشی که قبلا دریکی از مراکزآموزشی دوره تربیت مربی به تدریس مشغول بوده اند نیز می بایست مجدداً با فراخوان حاضر تقاضای تدریس خود را اعلام نمایند. 
مرحله بعد